Hayat Su

Mobil Uygulamadan Devam Et

Uygulamada Aç
Hızlı Menü

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”),
a) www.hayatsu.com.tr alan adlı internet sitesinin ve mobil uygulamasının faaliyetlerini yürüten Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Defne Sokak No.3 Kat.12 Büyükhanlı Plaza Ataşehir/İstanbul adresinde mukim SIRMAGRUP İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle “HAYAT” olarak anılacaktır) ile
b) www.hayatsu.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı/tüketici (“Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında akdedilmektedir.
HAYAT ve Üye işbu Sözleşme’de bundan böyle ayrı ayrı birer Taraf, birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. 
2. Sözleşmenin Konusu ve Sözleşme Kapsamında Üyeye Verilecek Hizmetler
İşbu Sözleşme’nin konusu Üye’nin, HAYAT’ın sahip olduğu www.hayatsu.com.tr alan adlı internet sitesinden ve mobil uygulamasından (www.hayatsu.com.tr alan adlı internet sitesi ve mobil uygulama bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) faydalanma şartlarının ve İnternet Sitesi’nin kullanım koşullarının belirlenmesidir.
İşbu Sözleşme kapsamında HAYAT, hizmet sunduğu İnternet Sitesi üzerinden Üye tarafından oluşturulan siparişi almakta ve bu siparişi Üye’nin sağlamış olduğu adres bilgileri doğrultusunda Üye’nin bulunduğu bölgedeki bayiye iletmektedir. Bu doğrultuda Üye’nin İnternet Sitesi üzerinden sipariş verdiği ürünlerin zamanında ve ayıpsız şekilde teslim edilmesinden, faturalandırılmasından, fiyatlandırılmasından ve ödemenin tahsil edilmesinden münhasıran Üye’nin bölgesinde bulunan ve sipariş iletilen bayi/ler sorumludur. 
Üye, vermiş olduğu sipariş ile ilgili şikayetlerini tüketici hizmetleri üzerinden HAYAT’a iletebilir. HAYAT, yasal mevzuatta tanımlanan süreden daha uzun olmamak kaydıyla en kısa sürede gerektiğinde ilgili bayi veya kişiler ile işbirliği içerisinde tüketici şikayetlerine yanıt verir. 
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
3.1. Üye, işbu Sözleşme’nin tarafı olmaya ve Sözleşme’yi onaylamaya/imzalamaya yetkili olduğunu, 18 yaşını doldurmuş olduğunu, ayırt etme gücüne sahip olduğunu ve taraf ehliyeti bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu Sözleşme’yi internet ortamında onaylamakla birlikte sözleşmenin tarafı haline gelecektir. Üye, dilediği zaman üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırma hakkına sahiptir. Üye sonlandırma talebini İnternet Sitesi üzerinde bulunan “Hesabım” bölümünden HAYAT’a iletebilir. 
3.2. Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru, tam ve güncel olduğunu, HAYAT’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. İnternet Sitesi’ne üye olurken kendisinden talep edilen kişisel ve diğer sair bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup; bu durumun tespiti halinde HAYAT, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Üye kendisine ait kişisel ve diğer sair bilgilerinde değişiklik olması halinde, derhal bu bilgilerini İnternet Sitesi üzerinden güncelleyecektir. 
3.3. Üyelik ilişkisi, HAYAT ve Üye arasında kurulmakta olup; HAYAT tarafından İnternet Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetler Üye’ye özeldir. Üye, İnternet Sitesi’ne girişte kullandığı kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üyelik hesabının şifresinin güvenli bir şekilde belirlenmesi ve değiştirilmesi, üyelik hesabının oluşturulması ve üyelik hesabının oluşturulması için gerekli bilgilerin sağlanması ile bu bilgilerin gizliliğinin korunması ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından HAYAT’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, HAYAT’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. HAYAT her türlü talep, dava ve takip haklarını saklı tutmakla birlikte, bu maddeye aykırılığı tespit etmesi halinde Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme yetkisine sahiptir. 
3.4. Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken yürürlükteki yasalara, ilgili sair mevzuat hükümlerine ve HAYAT’ın kendisine duyurduğu ve/veya bildirdiği İnternet Sitesi kurallarına riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.
3.5. Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.6. İnternet Sitesi’nde Üye tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin HAYAT ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. HAYAT’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.7. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmektedir. Bu maddenin ihlali durumunda meydana gelebilecek her türlü hukuki ve cezai talep münhasıran Üye’yi ilgilendirecek olup; Üye, bu maddenin ihlali sebebiyle HAYAT’a karşı yöneltilebilecek her türlü hukuki ve cezai talepten HAYAT’ı ari tutacak ve bu taleplerin muhatabı olacaktır.
3.8. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, HAYAT’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, HAYAT’ın üyeye karşı işbu Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. HAYAT’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme ve hizmeti sonlandırma hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, HAYAT’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. İnternet Sitesi’nin; alan adı, yazılım ve tasarımı; HAYAT’ın mülkiyetinde yer alan marka, patent, logo, tasarımlar  ve bunlarla sınırlı olmayan her türlü unsur ve içerik HAYAT’ın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, kaynak koda dönüştürülemez, kiralanamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu İnternet Sitesi’ne üyelik, Üye’ye yukarıda sayılan hakların kullanım hakkını ve/veya devrini sağlamaz. Bu İnternet Sitesi’nde adı geçen başkaca şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve verilerin HAYAT’ın yazılı izni olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması, sunulması ve/veya aktarılması yasaktır. İnternet Sitesi, bütün olarak veya bir kısmı ile başka bir internet sitesinde HAYAT’ın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Bu maddenin ihlali durumunda; Üye, HAYAT’ın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararların (tazminat talepleri, avukatlık ve mahkeme giderleri de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) tazmininden sorumlu olacaktır.
3.12. HAYAT tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.13. HAYAT, Üye’nin kişisel ve sair diğer bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya HAYAT’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) HAYAT’ın ve İnternet Sitesi’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.14. HAYAT tarafından İnternet Sitesi’nin virus, kötü, zarar verme ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Ancak HAYAT buna ilişkin bir garanti ya da taahhüt vermemektedir. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, İnternet Sitesi’ne  girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. İnternet Sitesi’nde yer alan linkler, Üye’yi başka internet sitelerine veya mobil uygulamalara yönlendirebilir. HAYAT bu internet siteleri ve mobil uygulamların içeriği, doğruluğu, güvenliği ile ilgili olarak bir garanti ve taahhüt vermemekte olup her türlü sorumluluk ilgili internet sitesi veya mobil uygulamanın sahibi üçüncü kişilere ve Üye’ye aittir. 
3.15. HAYAT, İnternet Sitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üye’ye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya gerektiğinde İnternet Sitesi’nde kayıtlı Üye bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.16. HAYAT, İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan ürünleri ve hizmetleri değiştirmeye, satışa arzını durdurmaya ve kısıtlamaya, ürünler ve paketlemeleri üzerinde değişiklikler gerçekleştirmeye dair haklarını saklı tutar. Üye, işbu madde ile sayılan hususlarda HAYAT’tan herhangi bir nam ve bedel adı altında talepte bulunamaz.
3.17. HAYAT, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, HAYAT’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19. HAYAT, işbu Sözleşme uyarınca, Üye’nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adresine ve/veya telefon numarasına yürürlükte bulunan yasal mevzuatın zorunlu tuttuğu haller kapsamında bilgilendirme e-mailleri ve cep telefonu bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye’nin ticari elektronik iletiler hakkında onay ve ret süreçlerine ilişkin hakları saklıdır.
3.20. Üye, İnternet Sitesi üzerinde kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu peşinen kabul eder. Bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluk yalnızca Üye’ye aittir. Üye, bu işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yönünde iddia, itiraz ve def’ilerde bulunamayacağı hususunda mutabıktır.
3.21. Üye, üyeliğini HAYAT’ın yazılı izni olmaksızın üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devredemez.
3.22. Taraflar'dan birinin işbu Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması söz konusu haktan feragat ettiği anlamını taşımayacak veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.
3.23. HAYAT, tamamen kendi takdirinde olmak üzere İnternet Sitesi’ni ve/veya İnternet Sitesi üzerinden sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen, sürekli ya da belirli süreliğine durdurabilir, yayından kaldırabilir, güncelleyebilir ve/veya yeni hizmetler ekleyebilir. 
3.24. Ürünlerin fiyatına ilişkin bir hata olması halinde Üye en kısa sürede bilgilendirilir ve HAYAT tarafından kendisine doğru fiyattan yenileme ve iptal hakkı sunulabilir. Fiyatın açıkça ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yanlış olması ve Üye’den bunu bilmesinin açıkça bekleneceği hallerde HAYAT’ın yanlış/düşük fiyattan sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesine veya HAYAT tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. HAYAT, Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilafların Halli
İşbu Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Mücbir Sebep
HAYAT, önceden öngörülemeyen beklenmedik bir şekilde zuhur eden ve oluşumunda tarafların etkisi olmayan genel nitelikli olağanüstü hâl, iç kargaşalık gibi, savaş, doğal afet vb. ülke ekonomisi ile birlikte tarafların içinde oldukları sektörü de olağanüstü boyutlarda etkileyen yasalar ve yargı kararları ile kabul edilmiş mücbir sebep hallerinin varlığı ve bu mücbir sebeplerin işbu Sözleşme’nin ifasını etkiler nitelikte olması halinde yükümlülüklerini yerine getirememesi veya geç getirmesi nedeniyle sorumlu tutulamaz.
7. Bütünlük
İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta olup; işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
8. Yürürlük
Üye’nin, üyelik kaydı yapması ve işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylaması işbu Sözleşme’de ve İnternet Sitesi’nin anasayfasında paylaşılan Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm maddeleri okuduğu, Sözleşme’de ve Kullanım Koşulları’nda yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.